Skip to content Skip to footer

deneme yazı

Kamuoyunun ve özellikle de bağımlı ya da bağımsız çalışan meslek mensuplarının gündemini uzun süre meşgul eden TMS/TFRS konusu,Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 15.11.2012 tarihli duyurusuyla işletmelerin ve meslek mensuplarının sayısal olarak belki de % 99’nu oluşturan bir kısmı için en azından şimdilik rafa kalkmıştır.