Skip to content Skip to footer
blank1 Kasım 2023
blank2023-27
blank
blank

TCMB Reeskont Oran Değişikliği Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkında Tebliğ ile; vadesine en fazla 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75’e avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75’e yükseltilmiştir (önceki oranlar: 30,75 ve 31,75)

Buna göre, VUK açısından 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun 36,75 faiz oranından iç iskonto yöntemiyle hesaplanması gerekmektedir. Öte yandan 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle önceki avans oranı olan 31,75 geçerli olduğundan, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde yapılacak reeskont hesaplamalarında 31,75 oranının kullanılması gereğini hatırlatırız.

Vergi Usul Kanununun 285 inci maddesine göre; vadesi gelmemiş senede (vadeli çekler dahil) bağlı alacak ve borçların değerlemesinde, banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki mükellefler, isterlerse reeskont uygulayarak alacak ve borçlarını değerleme günündeki iskonto edilmiş değerlerine göre değerleyebilmektedirler. Vadesi gelmemiş alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler vadesi gelmemiş borç senetlerini de aynı işleme tabi tutmaya mecburdurlar.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri alacak ve borçlarını TCMB’nin resmi iskonto haddi ve muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle değerleme gününün kıymetine irca etmek zorundadırlar.

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde TCMB’nin resmi iskonto hadlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

1.11.2023