Skip to content Skip to footer
blank10 Ekim 2022
blank2022-37
blank
blank

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Dahil İl Sayısının Kapsamı Genişletilmiştir

Hatırlanacağı üzere 4 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulamasının yürürlüğü girmesiyle birlikte SGK Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evraklar elektronik ortamda imzalanmakta ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmektedir. E-Tebligat yapılan işverenlere ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmamaktadır.

İlk olarak 9.2.2022 tarihinde Eskişehir İlinde, takiben 4.4.2022 tarihi itibariyle Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde ve 1.9.2022 tarihi itibariyle de Ankara ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilmeye başlanmıştır.

SGK tarafından bu defa 07.10.2022 tarihinde yayınlanan Duyuru ile;

07 Ekim 2022 tarihinden itibaren Adana -Antalya -Aydın -Balıkesir -Denizli-Diyarbakır-Erzurum-Hatay –İstanbul-İzmir-Kahramanmaraş -Kayseri-Kocaeli -Malatya-Manisa -Mardin-Mersin -Muğla-Ordu -Sakarya -Samsun-Şanlıurfa -Tekirdağ -Trabzon-Van illerinde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlanacağı bildirilmiştir.

Yukarıda sayılan illerde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

Öte yandan, yukarıda sözü geçen Yönetmelik uyarınca; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(c) maddelerine göre 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle sigortalı sayılan kişileri çalıştıran özel sektör ve kamu işverenleri e-tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olduklarından 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvuru e-Tebligat başvurusu yapmış bulunmaktadırlar. Dolayısıyla yukarıda sayılan illerdeki işverenlere tebligatlar bundan böyle e-Tebligat suretiyle yapılacaktır. 1 Ekim 2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdürler.

Yine sözü geçen Yönetmelik uyarınca; Zorunlu olarak e- Tebligat kapsamına girmeyen muhataplar [4/1-(b) sigortalıları gibi] isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir. İsteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.

SGK e-Tebligat uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara büromuzun bu bağlantıdan ulaşabilecek olan sirkülerinde yer verilmiştir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

10.10.2022