Skip to content Skip to footer
narcon_tasdik

Denetim

Denetim

Tasdik Hizmetlerimiz

İşletmenizi koruyor ve destekliyoruz.

Tasdik hizmetlerimiz; başta Maliye olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından farklı amaçlarla müşterilerimizden talep edilmekte olan finansal tabloların ya da finansal bilgilerin yeminli mali müşavir tarafından doğruluğunun ya da uygunluğunun onaylanmasıdır. Bu başlık altında sınıflandırabileceğimiz hizmetlerimizin başlıcalarını şunlar oluşturmaktadır.

Tam Tasdik olarak bilenen bu hizmetimiz, mükelleflerin gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyanlarının doğruluğunun yeminli mali müşavir tarafından onaylanmasıdır. Bu onaylama işlemi, işletmenin dönem içi işlemlerinin sürekli bir şekilde revizyona tabi tutulmak suretiyle ve dönem sonu değerleme işlemlerinin vergi, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemelere uygunluğunun bir yeminli mali müşavir raporuyla tasdikini ifade etmektedir. Tasdiki içeren rapor mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine sunulmaktadır.

İşletmelerin mal ya da hizmet ihracı, ihraç kayıtlı, yatırım teşvik belgeli, indirimli oranda, tevkifatlı satış ve teslim gibi nedenlerle iadesi gereken katma değer vergisi (KDV) talebinde bulundukları işlemlerde, belirli bir tutarı aşan iade taleplerinin yerine getirilebilmesi için iade talebinin uygunluğunun bir yeminli mali müşavir raporuyla tasdikini ifade etmektedir.

İşletmelerin yukarıda açıklanan KDV iadesine benzer nedenlerle iadesi gereken özel tüketim vergisi (ÖTV) talebinde bulundukları işlemlerde, belirli bir tutarı aşan iade taleplerinin yerine getirilebilmesi için iade talebinin uygunluğunun bir yeminli mali müşavir raporuyla tasdikini ifade etmektedir.

İşletmelerin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri bazı istisnalardan, muafiyetlerden ve indirimlerden (iştirak veya taşınmaz satış kazancı istisnası, araştırma, geliştirme ve tasarım harcamaları indirimi, yatırım indirimi, vakıfların kurumlar vergisi muafiyeti) yararlanılabilmesi için istisna, muafiyet ve indirim talebinin ya da tutarının uygunluğunun yeminli mali müşavir raporuyla tasdikini ifade etmektedir.

İşletmelerin, geri ödemeli ya da ödemesiz (hibe) bazı Devlet ve kurum (TUBİTAK TEYDEB, Sanayi Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Kalkınma ajansları gibi) teşviklerinden, yardımlarından veya desteklerinden (Ar-Ge ve tasarım yardımı, sinema filmleri, KOBİ, Avrupa Birliği hibeleri gibi) yararlanabilmeleri için teşvik, destek ve yardım taleplerinin ve tutarlarının uygunluğunun yeminli mali müşavir raporuyla tasdikini ifade etmektedir.

Yukarıdakiler dışında ofisimiz tarafından verilen diğer tasdik hizmetleri şunlardır:

 • Döviz Gelirleri Beyan Tespiti ve Tasdiki,
 • Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme İşlemlerinin Tasdiki,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)’ne Göre Yapılan Tecil-Terkin ve İade İşlemlerinin Tasdiki,
 • ÖTV’si Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Kullanımı Tasdiki,
 • Sermayeye İlave Edilecek İç Kaynakların Tespiti ve Uygunluğunun Tasdiki,
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti ve Tasdiki,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB, Teknopark) Yönetici Şirketlerinin Hesap ve İşlemlerinin Tasdiki,
 • Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Hesap ve İşlemlerinin Tasdiki,
 • KOBİ Beyannamesi Tasdiki,
 • İthalatçı Bilgi Formu Tasdiki,
 • Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi Tasdiki,
 • Yerli Katkı Oranı Tespiti ve Tasdiki,
 • Maden Devlet Hakkı Tespit Raporu ve Belge Tasdiki,
 • İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Tespit Raporu,
 • İlaç Fiyat Tespit Tasdiki,
 • Ve benzeri uygunluk tespitleri ve tasdikleri,
Narcon Yeminli Mali Müşavirlik HİZMETLERİ

Konusunda Uzman Ekibiyle

Holding, inşaat-taahhüt, gayrimenkul, bankacılık, ticaret, turizm, yazılım, bilişim, teknoloji, gıda, tekstil, demir-çelik, madencilik, kimya, su/atık su arıtma sistemleri, enerji, dış ticaret, eğitim, gemicilik, mimarlık/mühendislik, tasarım, Ar-Ge, ithalat ve ihracat gibi birçok farklı sektörde/alanda faaliyet gösteren, Türkiye'nin ve dünyanın önemli yerli ve yabancı kurumlarına hizmet sunmaktadır.

PRATİK BİLGİLER

Kendi konularında uzman kişiler tarafından hazırlanmış pratik başvuru kaynakları