Skip to content Skip to footer

2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17.04.2020 tarihli ve 127 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.