Skip to content Skip to footer
narcon_uyusmazlik

Örgütlendirme & Yeniden Yapılandırma

Örgütlendirme & Yeniden Yapılandırma

Örgütlendirme & Yeniden Yapılandırma

İşletmenizi koruyor ve destekliyoruz.

Ülkemizde faaliyette bulunmakta isteyen yerli ve yabancı sermayeli işletmelerin ticaret, vergi ve sosyal güvenlik hukukumuza uygun olarak çok hızlı bir şekilde örgütlenmelerini, yeniden yapılandırılmalarını ya da faaliyetlerini kısmen ya da tamamen durdurmalarını sağlama hizmetleri sunmaktayız.
Yerli ya da yabancı sermayeli Anonim, Limited ya da diğer şirket türlerinin kuruluşlarını çok hızlı bir şekilde uçtan uça tamamlıyoruz. Bu kapsamda şirket ana (esas) sözleşmesinin ve diğer belgelerin hazırlanması, tescil, vergi dairesi kaydı, banka kaydı açılması muhasebeci temini ve benzeri hizmetlerin tamamı ofisimiz tarafından tamamlanmaktadır.
Tek bir şirket çatısı altında faaliyet göstermekte olan işletmeler, çeşitli gerekçeler ile (hissedarlığın bitirilmesi, malvarlıklarının ve faaliyetlerin ayrılması, bir kısım işletmelerin elden çıkarılması, yatay büyüme vb.) bölünmek isteyebilmektedirler. Ticaret ve vergi hukuku yönünden çok özellikli yönleri olan birçok vergisiz tam ya da kısmi bölünme projesini Büromuz başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştır. Bu çerçevede; bölünme sözleşmesinin ve diğer belgelerin hazırlanması, sicil tescil, vergi dairesi, tapu, trafik tescil ve benzeri hizmetlerin tamamı ofisimiz tarafından uçtan uca tamamlanmaktadır.
Farklı şirket çatıları altında faaliyet göstermekte olan işletmeler, çeşitli amaçlar için (hissedarlığın, malvarlıklarının ve faaliyetlerin konsolidasyonu, dikey büyüme, maliyet tasarrufu vb.) tek bir şirket çatısı altında birleşmek isteyebilmektedirler. Ticaret ve vergi hukuku yönünden birçok özellikli yönü olan çok sayıda birleşme ve vergisiz devir projesini Büromuz başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştır. Bu çerçevede; birleşme sözleşmesinin ve diğer belgelerin hazırlanması, sicil tescil, vergi dairesi, tapu, trafik tescil ve benzeri hizmetlerin tamamı ofisimiz tarafından uçtan uca tamamlanmaktadır.
Türkiye’de en yaygın şirket türleri limitet ve anonim şirketlerdir. İşletmeler çeşitli amaçlar için (bir türün diğerine göre avantajlı konumda olması, vergisel avantajlar, yönetimsel kolaylıklar vb.) başlangıçtaki kuruluş türünden diğer türe geçmek isteyebilmektedirler. Büromuz, ticaret ve vergi hukuku yönünden çok özel yönleri olan vergisiz tür değişikliği işlemlerini uçtan uca sonuçlandırmakta son derece tecrübelidir. Bu çerçevede; tür değişikliği için gerekli belgelerin hazırlanması, sicil tescil, vergi dairesi, tapu, trafik tescil ve benzeri hizmetlerin tamamı ofisimiz tarafından uçtan uca tamamlanmaktadır.
Yabancı ya da merkezleri yurtdışında bulunan yerli sermayeli işletmeler, çeşitli amaçlar için (bölgesel yönetim merkezi, teknik destek, pazar araştırması, müşteri bulma, ithalat, ticari/sınai/hizmet faaliyeti vb.) Türkiye şubeleşmek ya da irtibat ofisi açmak isteyebilmektedirler. Büromuz bu tür işletmelerin Türkiye’de şubeleşmesine ya da irtibat ofisi açmalarına destek olmaktadır. Bu çerçevede; şube ya da irtibat ofisi açmak için gerekli belgelerin hazırlanması, bakanlık izinlerinin alınması, sicil tescil, vergi dairesi kaydı ve benzeri hizmetlerin tamamı ofisimiz tarafından uçtan uca tamamlanmaktadır.
Vergi, sosyal güvenlik primi, kambiyo, gümrük, iş mevzuatı vb. yönlerden avantajlara sahip bölgeler (teknoparklar, serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri vb.) ile benzer avantajlara sahip Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi statüleri bulunmaktadır. Büromuz, avantajlı bölgeler ile merkezler arasındaki farklılıklarından kaynaklanan avantajları ve ek maliyetleri ölçümleyerek, işletmelerin doğru karar almalarına destek olmaktadır. Ayrıca müşterilerimize sözü geçen avantajlı bölgelere giriş ve merkez statüsü kazanmaları hususunda da çözüm ortaklarımızla birlikte destek olmaktayız.
Yukarıdakilere ilave olarak sunduğumuz diğer bazı örgütlenme ve yeniden yapılandırma hizmetlerimiz de şunlardır;
  • Genel kurul organizasyonu
  • Sıradan olmayan şirket esas (ana) sözleşmesi hazırlanması
  • Şirket tasfiyesi
  • Muhasebe sistem kurulumu
Narcon Yeminli Mali Müşavirlik HİZMETLERİ

Konusunda Uzman Ekibiyle

Holding, inşaat-taahhüt, gayrimenkul, bankacılık, ticaret, turizm, yazılım, bilişim, teknoloji, gıda, tekstil, demir-çelik, madencilik, kimya, su/atık su arıtma sistemleri, enerji, dış ticaret, eğitim, gemicilik, mimarlık/mühendislik, tasarım, Ar-Ge, ithalat ve ihracat gibi birçok farklı sektörde/alanda faaliyet gösteren, Türkiye'nin ve dünyanın önemli yerli ve yabancı kurumlarına hizmet sunmaktadır.

PRATİK BİLGİLER

Kendi konularında uzman kişiler tarafından hazırlanmış pratik başvuru kaynakları