Skip to content Skip to footer
narcon_hizmet_danismanlik

Danışmanlık

Danışmanlık

Tasdik Hizmetlerimiz

İşletmenizi koruyor ve destekliyoruz.

Vergi, tüm işletmeler için çok önemli bir maliyet unsurudur. Bu maliyetleri azaltmak ancak ve ancak uzmanlardan yararlanmakla mümkün olabilmektedir. Yerel ve uluslararası vergi düzenlemeleri çok karmaşık ve dinamiktir. Ülkemizde gün geçmiyor ki, yeni bir vergi düzenlemesi yayınlanmasın. Yerel düzenlemelere ilave olarak uluslararası düzenlemeler de (OECD düzenlemeleri, ikili/çoklu vergi anlaşmaları vb.) çok dinamiktir ve Türkiye’de yerleşik işletmelerin vergi maliyetlerini etkilemektedir. Bu durumda yasal vergi avantajlarından (muafiyetler, istisnalar ve indirimler gibi olanaklardan) ya da yasal boşluklardan yararlanmak suretiyle vergi maliyetlerini azaltacak planlamayı ve optimizasyonu gerçekleştirecek uzmanlar ve dolayısıyla vergi danışmanlığı hizmetleri çok büyük önem kazanmaktadır.

Ofisimiz, yerel ve uluslararası vergi düzenlemelerine, ikili/çoklu anlaşmalara, istisnalara, muafiyetlere, indirimlere son derece vakıf ekibiyle, vergi maliyetlerinizi azaltacak vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimize ilave olarak, işletmelerini daha profesyonel bir şekilde yönetmeyi, işletmenin kurumsallığını ve rekabet gücünü yükseltmeyi, hissedarlar arasındaki dengeli yönetim anlayışını yerleştirmeyi, ailenin genç üyelerini işletme yönetimine hazırlamayı hedefleyen işletmelere yönetim danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanmalarını önermekteyiz.
Bu başlık altında sınıflandırabileceğimiz hizmetlerimizin başlıcaları şunlardır.

Yerel vergi mevzuatımızda, işletmelerimizin çoğunun haberdar olmadığı yararlanabilecekleri çok fazla sayıda muafiyetler, istisnalar ve indirimler ya da yasal boşluklar bulunmaktadır. İşletmelerin kullanabileceği yasal vergi avantajlarının tespiti ve avantajlı vergilemeyi sağlayacak yapıların kurulması suretiyle, işletmelerin vergi maliyetlerinde tasarruf sağlanmasına yönelik hizmetleri tasarlamakta ve uygulanmasını sağlamaktayız.
Yabancı ülkeler ile iş yapan (ihracat, ithalat, inşaat, taahhüt, hizmet, istihdam vb.) işletmeleri ilgilendiren çok sayıda uluslararası vergi düzenlemesi (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, OECD düzenlemeleri, ikili/çoklu ülke anlaşmaları vb.) bulunmaktadır. Uluslararası ölçekte iş yapan işletmelerin uluslararası vergi düzenlemeleri konusunda büromuzdaki uzman kişilerden danışmanlık almaları, muhatap kalabilecekleri vergi maliyetlerinden tamamen ya da çok büyük oranda tasarruf etmelerini sağlayabilecektir.
Vergi idaresinin mükelleflerin geriye doğru beş yıllık vergi beyanlarının doğruluğunu her zaman inceleme hakkı bulunmaktadır. İnceleme safhasının ve sonrasının uzman kişiler tarafından yönetilmesi, karşılaşılması olası cezalı vergi tarhiyatlarının azalmasını sağlamaktadır. Öte yandan cezalı bir vergi tarhiyatına muhatap kalınması halinde, buna ilişkin uzlaşma, ceza indirimi, şikâyet yolu, vergi yargısına başvuru gibi mükellef haklarının iyi bir şekilde kullanılması, tarhiyatın tamamıyla ortadan kaldırılmasını ya da en azından maliyetinin düşürülmesini sağlamaktadır. Büromuz, konusunda uzman hukukçulardan da yararlanmak suretiyle bu tür vergi ihtilaflarının mükellef lehine çözümünde son derece uzmanlaşmıştır.
İşletmelerin yerelde ya da yabancı ülkelerde ödedikleri bazı vergileri geri almaları ya da en azından ödeyecekleri diğer bazı vergilerden düşürtmek suretiyle daha az vergi ödemeleri mümkündür. Geri kazanılabilecek vergilerin kapsamı ile geri kazanım için gereken dokümanlar, izlenecek prosedürler, başvurular ve benzeri konularda ofisimizin danışmanlık hizmetlerinden yararlanılabilir.
Uzmanlık gerektiren vergi, muhasebe ve işletme konularının irdelenerek çözüm önerileriyle birlikte yazılı görüş/rapor/not halinde sunulması hizmetimizdir. Özellikle vergi yargısında ve inceleme safhasında, mahkemelere ve vergi müfettişlerine sunulan yazılı uzman görüşlerinin olumlu etkisinin olduğu bilinmektedir. Bunun yanında yeni bir işe girmek isteyen işletmelerin, bunun avantajlarını ya da olumsuz yönlerini önceden bilmeleri kendilerini önemli kayıplardan koruyabilmektedir. Örneğin bir teknoloji şirketinin teknoparka girmek ile Ar-Ge merkezi statüsü kazanmak arasındaki farkları önceden bilmesi doğru karar almasını sağlamaktadır.

İşletmelerin mevcudiyetlerini sürdürebilmeleri ve bunun ötesinde büyüyebilmeleri için her zaman yeni finansal kaynaklara ihtiyaçları vardır. Bunun bir kısmı işletme faaliyetlerinden elde edilen kazançlarla sağlanabilmektedir. Ancak yeni yatırımlara girişmek ya da hissedarların işletmeden çıkışları için faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar çoğu zaman yeterli olamamaktadır. Bu durumda çözüm, işletmeye ya da hissedarlara dış (yabancı) finansal kaynak bulmak olmaktadır. Bu çerçevede sunduğumuz hizmetlerin başlıkları şunlardır:

 

 • İşletme hisselerin halka arzı (halka açılma) danışmanlığı
 • Şirket evlilikleri ve birleşmeleri danışmanlığı
 • Hissedarlar sözleşmesi hazırlanması ve danışmanlığı
 • Due diligence hizmeti
 • Sözleşme Danışmanlığı
İyi hazırlanmış ticari ilişki sözleşmelerinin ya da çalışanlar ile yapılan iş akitlerinin işletmeleri birçok riskten koruduğu tecrübelerimiz ile sabittir. Çoğu kez işletmeler haklı taraf iken ellerinde yazılı bir sözleşme olmaması ya da sözleşmenin gereken titizlikte hazırlanmamış olması nedeniyle haksız pozisyona düşerek, çok büyük kayıplara muhatap olabilmektedir. Bu nedenle sözleşme aşamasında konunun uzmanlarından destek alınması büyük önem taşımaktadır. Büromuz işletmelerin akdetmeyi planladığı sözleşmeleri farklı yönlerden analiz ederek, yasal mevzuat ve iyiniyet kurallarına uygun olup olmadığı hususunda işletmelere yardımcı olmaktadır.
Yukarıdakilere ilave olarak sunduğumuz diğer bazı danışmanlık hizmetlerimiz de şunlardır;  
 • Avantajlı vergi uygulamaları danışmanlığı
 • Tereddüt edilen vergi konularında Maliye’den özel görüş (Özelge-Mukteza) edinme danışmanlığı
 • İlişkili kişiler (taraflar) ile gerçekleştirilen işlemlerde transfer fiyatlandırması yöntemi ve emsal fiyat belirleme danışmanlığı
 • Teknopark yönetici şirket danışmanlığı
 • Yatırım indirimi (indirimli kurumlar vergisi) danışmanlığı
 • Özellikli bölgelere (serbest bölge, teknopark vb.) giriş danışmanlığı
 • Uluslararası finansal muhasebe ve raporlama standartlarına uygun finansal tablo hazırlama danışmanlığı
Narcon Yeminli Mali Müşavirlik HİZMETLERİ

Konusunda Uzman Ekibiyle

Holding, inşaat-taahhüt, gayrimenkul, bankacılık, ticaret, turizm, yazılım, bilişim, teknoloji, gıda, tekstil, demir-çelik, madencilik, kimya, su/atık su arıtma sistemleri, enerji, dış ticaret, eğitim, gemicilik, mimarlık/mühendislik, tasarım, Ar-Ge, ithalat ve ihracat gibi birçok farklı sektörde/alanda faaliyet gösteren, Türkiye'nin ve dünyanın önemli yerli ve yabancı kurumlarına hizmet sunmaktadır.

PRATİK BİLGİLER

Kendi konularında uzman kişiler tarafından hazırlanmış pratik başvuru kaynakları