Skip to content Skip to footer
blank13 Ocak 2023
blank
blank

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplaması -2024

2024 YILI KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA FORMU (Excel)

Bir hizmet akdiyle çalışmakta iken 2024 yılında işten ayrılanlara ödenecek olan gelir vergisinden istisna brüt ve net kıdem tazminatı tutarı ile ödenmesi gereken ihbar tazminatı tutarını, bunlar üzerinden ödenecek damga vergisi ve gelir vergisi tutarlarını bu Excel form ile kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.