Skip to content Skip to footer
narcon_rapor_tasarla

Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama Hizmetlerimiz

Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama Hizmetlerimiz

Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama Hizmetlerimiz

İşletmenizi koruyor ve destekliyoruz.

İşletmelerin yasal gereklilikler ya da bunun dışında özel amaçlı denetimlere ihtiyaç duyabilmektedirler. Çok sıklıkla şirket satın almaları, birleşmeler, sermaye artırımları, kredi kullanımı, hasılat tespiti, hata ve hile tespiti ve benzeri amaçlarla denetim ve raporlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.  Son dönemde işletme sahiplerinin en çok önem verdiği raporlama ihtiyacının ise, işletmenin performansını, nakit akışlarını, kaynak kullanımını ölçen işletmeye özel tasarlanmış raporlara yönelik olduğu gözlemlenmektedir. Ofisimizin bu çerçevede sunmakta olduğu bazı hizmetler şunladır.

İşletmeler büyüdükçe, hissedarların ve yöneticilerin işletmenin bazen milyonlarca satıra ulaşan işlemlerini tek tek kontrol etmesi mümkün olamamaktadır. Bu durum işletmelerin finansal ve finansal olmayan verilerinin çok özet ve doğru bir şekilde raporlanmasını zorunlu kılmaktadır. Büromuz işletmelerin finansal datasından otomatik olarak çektiği veriler ile işletmelere; bütçe, finansal performans, nakit akışı ve kaynak kullanımı gibi tamamıyla işletmeye özel raporları tasarlayabilmektedir. İşletmenin hissedarları ya da yöneticileri, bu raporları arzu ettikleri zamanlarda çok kolaylıkla güncelleyerek daha doğru bir yönetim için gereken bilgilere çok özet bir şekilde ulaşabilmektedirler.
Bir diğer işletmeyi satın alma ya da yatırım yapma sürecinde işletmenin iş fikirlerini, finansal yapısını, avantajlı yönlerini ve risklerini analiz ederek alıcılara ya da satıcılara raporlamaktayız. Bu hizmetimiz yatırım yapılacak işletmenin ayrıntılı bir fotoğrafının çekilmesi anlamına geldiğinden, doğru karar verilmesine çok büyük bir katkı sunmaktadır.

İşletmenin hissedarları ya da yöneticileri zaman zaman işletmenin iyi ya da kötü giden yönlerini bilmek ve buna göre önlemler geliştirmek isteyebilmektedir. Büromuz, işletmenin yönetim, muhasebe ve finans, insan kaynakları, satış pazarlama gibi fonksiyonlarını analiz eder, ölçümler ve gereken noktalara yönelik çözüm önerilerini bir rapor haline getirerek işletme yöneticilerine ve hissedarlarına sunar.

İşletmenin ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının bilinçli olarak işletme varlıklarını kendi çıkarları için kullanıp kullanmadığının tespiti ve raporlanması hizmetimizdir. Özellikle farklı sermaye gruplarının bulunduğu ancak tek bir grubun yönetimde olduğu işletmelerde zaman zaman uzmanlar tarafından denetim yapılması usulsüzlük ve hileye teşebbüste caydırıcı bir etki yapmaktadır.
Tam tasdik veya sürekli denetim hizmeti almayan işletmeler, kullanabilecekleri bazı yasal vergi optimizasyonu araçlarından habersiz oldukları için gereğinden fazla vergi ödemek ya da yasal olmayan vergi planlaması araçlarına yönelerek çok fazla risk almak durumunda kalabilmektedirler. Büromuz işletmenin önceki 5 yıllık hesap, işlem ve beyannamelerini revizyona tabi tutarak, yararlanılmamış avantajlar olup olmadığını, var ise işletmenin bunlardan geriye doğru 5 yıllık süre için yararlanmasını temin eder veya bunu işletme yöneticilerine rapor eder.
İşletmelerin yerli yabancı ilişkili kişiler (ortakları, yöneticileri, ana şirket ve ya iştirakleri vb.) ile yaptığı işlemler nedeniyle vergisel yaptırımlara muhatap kalmaması için, ilişkili kişilerin kimler olduğu ve bu işlemlerde uygulanacak fiyatların Transfer Fiyatlandırması düzenlemelerine uygun olup olmadığının tespiti, uygun fiyatlandırma yöntemlerinin kurgulanması ve bu kapsamdaki işlemlerin yıllık rapora bağlanması hizmetimizdir.
Şirketleri doğru değerleyebilmek, şirket satışı ve ortak değişikliği kararlarında için kilit önem taşımaktadır. Şirket değerinin bilinmesi; potansiyel alıcılara satış fiyatı bildirmek, şirketten bir ortak ayrılması veya şirkete yeni bir ortak alınması durumlarında son derece önemli ve hassas bir konudur. Büromuz, şirket değerlemesinde kullanılan tüm Dünyada genel kabul görmüş temel değerleme yöntemlerini (Net Varlık Yöntemi, İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi, Piyasa Çarpanları Yöntemi vb.) kullanmak suretiyle şirket değerleme hizmetleri de sunmaktadır.

Vergi, sigorta, gümrük, bankacılık, ticaret hukuku ve benzeri yasal düzenlemelerin sağladığı olanaklardan yararlanabilmek, belli bazı belgeleri edinebilmek ya da bunları kapatabilmek için işletmelerin zaman zaman ihtiyaç duyduğu aşağıdaki yasal raporlar uzun yılların getirdiği tecrübeyle büromuz tarafından çok hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir.

 

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) raporları
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapatma raporları
 • Sermayeye eklenebilir iç kaynak tespiti ve raporlaması
 • Kredi tespiti ve raporlaması
 • Vergi ertelemesine ve taksitlendirmesine yönelik tespit raporları
 • Sosyal güvenlik primi ertelemesine ve taksitlendirmesine yönelik tespit raporları
 • İşletmenin KOBİ kapsamında olduğuna ilişkin tespit raporu
 • Yerli malı tespit raporu
 • Radyo ve televizyon hasılat tespiti raporları
 • Konkordato başvuru ve tespit raporları
 • Gümrük Onaylanmış Kişi Statüsü için tespit raporu
Narcon Yeminli Mali Müşavirlik HİZMETLERİ

Konusunda Uzman Ekibiyle

Holding, inşaat-taahhüt, gayrimenkul, bankacılık, ticaret, turizm, yazılım, bilişim, teknoloji, gıda, tekstil, demir-çelik, madencilik, kimya, su/atık su arıtma sistemleri, enerji, dış ticaret, eğitim, gemicilik, mimarlık/mühendislik, tasarım, Ar-Ge, ithalat ve ihracat gibi birçok farklı sektörde/alanda faaliyet gösteren, Türkiye'nin ve dünyanın önemli yerli ve yabancı kurumlarına hizmet sunmaktadır.

PRATİK BİLGİLER

Kendi konularında uzman kişiler tarafından hazırlanmış pratik başvuru kaynakları