Skip to content Skip to footer
blank31 Temmuz 2023
blank
blank

Bazı Vergi Ödeme, Bildirime Verme İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar;

– Ödenmesi gereken 2023 yılı gelir vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,

– Ödenmesi gereken 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,

– Ödenmesi gereken 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,

– Verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,

– Oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,

Uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.