Skip to content Skip to footer
blank29 Ağustos 2023
blank
blank

Ek MTV İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatılmıştır

Hatırlanacağı üzere, 15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 Sayılı Kanun ile 1’inci maddesiyle, 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan I, II ve IV sayılı tarifelerde yer alanlar yönünden bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin, birinci taksiti 2023 yılının Ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte; 15 Temmuz 2023 tarihi-31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde  yayımlanan duyuru ile; 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi  6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.