Skip to content Skip to footer
blank5 Aralık 2022
blank2022-44
blank
blank

2023/Ocak Döneminden İtibaren Boş Form Ba-Bs Bildirimleri Verilmeyecektir

3 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 543 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 No’lu VUK Tebliğinde yapılan değişiklik ile; Bildirim verme yükümlülüğü bulunan; ancak tüm mal veya hizmet alış ve satışları KDV hariç 5.000 TL’lik haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin boş form Ba / form Bs bildirim verme zorunluluğu, 2023/Ocak ayına ilişkin olarak 2023/Şubat ayı içerisinde verilecek bildirim formlarından başlamak üzere kaldırılmıştır.

Bir süredir (1.7.2021 tarihinden itibaren) bildirim verme yükümlülüğü bulunan; ancak tüm alış ve satışları 5.000 TL’lik haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bsbildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmekteydi. Bu Tebliğ ile yapılan değişiklik ile son derece işlevsiz ancak vergi mükellefleri ve meslek mensupları açısından angaryaya dönüşen boş Form Ba ve/veya Form Bs bildiriminin verilmesi uygulamasının sonlandırılması son derece isabetli olmuştur.

Öte yandan Tebliğ ile değiştirilen “Örnek 2” uyarınca, aynı firmadan elektronik ortamda ve kâğıt ortamında alınan belgelerin KDV hariç toplam tutarı 5.000 TL’yi aşıyorsa, sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin (5.000 TL’lik yasal sınırı aşmıyor olsa dahi) bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.  Eğer düzenlenen belgelerin tamamı elektronik ortamda düzenlenmişse, bildirim verilmesine gerek bulunmamaktadır.

“Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır.

Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini vermesine gerek bulunmamaktadır.”

Bu durumda Form Ba ve/veya Form Bs bildirimleri boş olsa dahi 2022/Kasım-Aralık ayları için de verilecektir. 2023/Ocak ayına ilişkin dönemden başlamak üzere boş form bildirimi yapılmayacaktır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

5.12.2022