Skip to content Skip to footer
blank25 Kasım 2023
blank2023-31
blank
blank

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

2023 yılı yeniden değerleme oranı % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı (YDO) bazı vergisel işlemlerde kullanılan bir orandır. Örneğin YDO;

  1. VUK’nun mükerrer 298/Ç maddesi uyarınca amortismana tabi duran varlıkların yeniden değerlemesi işlemlerinde kullanılmaktadır.
  2. Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında, ilgili geçici vergilendirme ve yıllık hesap döneminde faydalanılamayan ve izleyen geçici ve yıllık dönemlere devreden yatırıma katkı tutarı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre geçici vergi dönemlerinde ve yıllık hesap döneminde yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır.
  3. İndirim hakkı kullanılamayan Ar-Ge İndirimi hakkı takip eden yılda yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır.
  4. Vb.

İlgili VUK Tebliğine  bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

25.11.2023