Skip to content Skip to footer
blank1 Mayıs 2024
blank2024-17
blank
blank

Bazı Mevduat Faizi ve Fon Gelirlerindeki Vergi Kesintisi (Stopaj) Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. 1.5.2024 günlü Resmi Gazetede yayımlanmış olan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434) ile bazı mevduat faizi ve fon gelirlerindeki vergi kesintisi (stopaj) oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Konuya ilişkin diğer ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

1) Türk Lirası Mevduat Faizlerine Ve Kar Payı Gelirlerine Uygulanacak Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklikler

1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Temmuz 2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile 1 Mayıs 2024 tarihi ile 31 Temmuz 2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek Türk Lirası mevduat faizlerine ve katılım bankaları kâr paylarına uygulanacak oranlar aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.

 1.  Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (Önceki oran %5’di),
 2.  1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (Önceki oran %3 idi),
 3.  1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (Önceki oran %0 idi),
 4.  Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 (Önceki oran da %0 idi),
 5.  Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0 (Önceki oran da %0 idi),
 6. Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0 (Önceki oran da %0 idi).

2) Banka Tahvil Ve Bonoları İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklikler

1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlardan aşağıdaki oranlarda tevkifat yapılacaktır:

 1.  Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (Önceki oran %5 idi),
 2. Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5 (Önceki oran %3 idi),
 3. Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5 (Önceki oran %0 idi),
 4. 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5 (Önceki oran %5 idi),
 5. 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5 (Önceki oran %3 idi),
 6. 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %2,5 (Önceki oran %0 idi),

3) Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir Ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklikler

1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 (Önceki oran %0 idi) oranında vergi kesintisi (stopaj) uygulanacaktır.

4) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranında Yapılan Değişiklikler

 1. 22/12/2021 ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar %0 (Önceki oran da %0 idi),
 2. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, %0 oranında (Önceki oran da %0 idi),

stopaj uygulanacaktır.

5) İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranında Yapılan Değişiklikler

28.6.2022 ile 31.7.2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen;

 1. varlığa dayalı menkul kıymetlerden,
 2. ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden,
 3. ipotek teminatlı menkul kıymetlerden
 4. varlık teminatlı menkul kıymetlerden

elde edilen gelir ve kazançlar için %7,5 (Önceki oran %5 idi) oranında stopaj uygulanacaktır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

1.5.2024