Skip to content Skip to footer
blank15 Kasım 2023
blank2023-29
blank
blank

Gecikme Zammı ve Faizi İle Tecil Faizi Oranları Yükseltilmiştir

14.11.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan Cumhurbaşkanı Kararı ve  Tahsilat Genel Tebliği ile 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Gecikme zammı ve faizi ile tecil faizi oranları yükseltilmiştir. Buna göre;

  1. Aylık %2,5 (yıllık %30) olan gecikme zammı oranı, aylık %3,5’e (yıllık %42’ye) çıkarılmıştır.
  2. Vergi Usul Kanununun 112/3. maddesi uyarınca gecikme faizi ve 371/5. maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranları da, gecikme zammı oranında uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da aylık %3,5’e (yıllık %42’ye) çıkarılmış olmaktadır.
  3. Yıllık %24 olarak uygulanan tecil faiz oranı yıllık %36’ya çıkarılmıştır.

a. Oran değişikliğinin yürürlüğe girdiği 14 Kasım 2023 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (%24) uygulanacaktır.

b. Yine 14 Kasım 2023 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması; ancak yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde 13 Kasım 2023 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%24), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yeni (%36) tecil faizi oranı uygulanacaktır.

c. Öte yandan 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

15.11.2023