Skip to content Skip to footer
blank26 Aralık 2022
blank2022-46
blank
blank

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 22.12.2022 tarihli ve 149 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinden başlamak üzere, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin (KDV 1, KDV 2 vb.) verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28’inci günü sonu olarak yeniden belirlenmiştir.

Düzenleme Kasım 2022 dönemine ait katma değer vergisinin beyanı ve ödemesini de kapsamakta olduğundan 2022/Kasım dönemi KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri de 28 Aralık 2022 günü sonuna kadar uzatılmış olmaktadır.

Diğer vergi beyannamelerinin (Damga, Muhtasar, Geçici Vergi vb.) beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğine dikkatinizi çekeriz. Örneğin damga vergisi ve muhtasar beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme süreleri eskiden olduğu gibi her ayın 26’ıncı günüdür.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

26.12.2022