Skip to content Skip to footer
blank31 Mart 2023
blank
blank

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine, Ba-Bs Formları ve e-Defterlere İlişkin Verme, Ödeme, Oluşturulma, İmzalanma Yüklenme Sürelerinde Uzatma

GİB internet sitesinde yayımlanan 30 Mart 2023 tarihli ve 153 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

a. 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar,

b. 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar

c. Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mart 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.