Skip to content Skip to footer
blank12 Nisan 2023
blank
blank

TCMB’NİN Özet Döviz Pozisyon Raporu Hakkında Duyurusu

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İDARE MERKEZİ

E-TCMB.80372040-010.07.01-731

Konu:Özet Döviz Pozisyon Raporu Hk.

KEP

DAĞITIM YERLERİNE

merkezbankasi@hs02.kep.tr

İlgi: 20.03.2023 tarih ve 589 sayılı yazımız. Sayın Genel Müdür,

İlgi yazımız ile yurt içinde faaliyet gösteren bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi

5 milyon TL ve üzerinde olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişi müşterilerinizin özet döviz pozisyon raporunu, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, bu raporlama amacıyla oluşturulan https://tcmbveri.gov.tr/ adresinde yer alan “Özet Döviz Pozisyon Raporu” linki üzerinden doldurarak Bankamıza bildirmeleri, konunun Bankanızca müşterilerinize gereği için tebliğ edilmesi istenmişti.

Raporlama sürecinde ilgili taraflardan alınan geri bildirimler değerlendirilmiş, geçiş sürecinin kolaylaştırılması için söz konusu raporlamanın kapsam ve süresinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

1. Merkezi olağanüstü hâl ilan edilen deprem ilerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutulmuştur.

2. Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

3. Aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi “takip eden ayın ilk 10 iş günü” yerine “takip eden ayın son günü” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca:

a. Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelenmiştir.

b. Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023’e uzatılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve konunun kapsama giren müşterilerinize tebliğ edilmesi konusunda gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI