Skip to content Skip to footer
blank13 Ocak 2023
blank2023-5
blank
blank

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Harcamalarında İlave İndirim Kriterleri Yeniden Belirlendi

5746 sayılı Kanuna tabi Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamaları beyanname üzerinde gelir/kurumlar vergisine tabi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.

Ayrıca işletmelerin aşağıdaki göstergelerden herhangi birisinde en az birisinde bir önceki yıla göre %20 artış sağlaması halinde, harcamalardaki bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si oranında ilave olarak indirim konusu yapılabilmektedir. Buna ilişkin göstergeler 10 Ağustos 2016 tarihli ve 2016/9092 sayılı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar ile belirlenmiş bulunmaktaydı. Aynı Kararda ilave indirim olanağından 31.12.2023 tarihine kadar yararlanabilmesi öngörülmüş bulunmaktaydı.

Bu kez 10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler ile;

  1. Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalardaki bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si oranında ilave indirim olanağından yararlanılabilmesi için gerekli göstergeler tasarım merkezlerine yönelik genişletmeler yapılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir.
  2. İlave indirim olanağından yararlanmaya ilişkin 31.12.2023 tarihinde biten süre 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Bugüne kadar (10 Ocak 2023) uygulanan ve bundan sonra da 31.12.2028 tarihine kadar uygulanacak göstergeler:

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı,

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,

c) Uluslararası destekli proje sayısı,

d) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

f) Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

h) Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

10 Ocak 2023 tarihinden itibaren ilave edilen göstergeler:

e) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeline oranı,

g) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı,

h) Tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya

Örneğin bir Ar-Ge Merkezinin Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı 2023 yılında 30 adet, 2022 yılında ise 20 adettir. 2023 yılı Ar-Ge harcamaları 13 Milyon TL, 2022 yılında ise 10 Milyon TL’dir.

Buna göre bu işletmenin 2023 yılında yararlanabileceği Ar-Ge İndirimi tutarı şu şekilde olacaktır.

Gösterge/Harcama 2022 2023 Artış Oranı
Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı 20 Adet 30 Adet ((30-20)/20=) %50 => %20
Ar-Ge harcamaları 10 Milyon TL 13 Milyon TL 3 Milyon TL

2023 yılı Ar-Ge harcaması                                              : 13 Milyon TL

Bir önceki yıla göre Ar-Ge harcamasının %50’si               : 1,5 Milyon TL

Toplam Yararlanılabilir Ar-Ge İndirimi                        : 14,5 Milyon TL

Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan Ar-Ge/Tasarım indirimi tutarı, sonraki hesap dönemlerine devredilmektedir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

14.1.2023