Skip to content Skip to footer
blank12 Ocak 2024
blank2024-7
blank
blank

2024 Yılından İtibaren Form Ba – Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmesi Zorunluluğu Kaldırılan Belgeler

GİB 10 Ocak 2024 tarihli duyurusunda, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, GİB tarafından ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan aşağıdaki belgelerin Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamıştır.

  1. İthalat işlemlerine ilişkin belgeler,
  2. Kira ödemelerine ilişkin belgeler,
  3. Sigorta poliçeleri,
  4. Sigorta komisyon gider belgesi,
  5. Elektronik ürün senedi (ELÜS),

Diğer taraftan aynı duyuruda, Form Ba ve Form Bs bildirim yükümlülüğü daha önce kaldırılmış olan aşağıdaki belgelerin de hatalı olarak bildirimlere dahil edilmeye devam edildiği, aşağıdaki belgelerin de bildirimlere dahil edilmemesi gerektiği hatırlatılmıştır.

  1. 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, noterlerde yaptırılan işlemlere ilişkin belgelerin (noterlik makbuzlarının)
  2. 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; Elektronik belge olarak düzenlenen (ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi) belgeler,
  3. 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgileri,

Ayrıca bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

12.1.2024