Skip to content Skip to footer
blank22 Ocak 2024
blank2024-8
blank
blank

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçişe İlişkin Takvim Açıklanmıştır

30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 557 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN ÖKC) geçiş tarihi 1 Temmuz 2024 olarak belirlenmiş ve geçişe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak yaptığı düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1) Mevcut EN ÖKC’lerin YN ÖKC’lere Geçiş Zorunluluğuna İlişkin Takvim

(1) Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa edenlerin) VUK’a göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (EN ÖKC), mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz 2024 tarihine kadar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN ÖKC) ile değiştirilmesi zorunludur.  Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış YN ÖKC’leri kullanmaya başlayabileceklerdir.

Düzenlemede geçen kavramların açılımı şöyledir;

YN ÖKC: Başkanlıkça yetkilendirilen Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri (ÖKC TSM) aracılığıyla sürekli çevrimiçi çalışabilen, IP tabanlı, oluşturduğu fiş ve mali raporları güvenli şekilde iletebilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardır.

EN ÖKC: Yukarıda tanımı yapılan YN ÖKC’ler dışındaki ödeme kaydedici cihazlardır.

(2) Satın alınan YN ÖKC’lerin, 1 Temmuz 2024 tarihini geçmemek şartıyla, fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanması ayrıca mevcut EN ÖKC’lerin de aynı süre içerisinde  60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirlenen esaslara göre hurdaya ayrılması gerekmektedir.

(3) Mevcut EN ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemleri sırasında düzenlenen servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ilgili vergi dairesine mükellef veya ÖKC yetkili servisi tarafından elden verilebileceği gibi kayıtlı posta ile de gönderilebilecektir.

2) YN ÖKC’lerde Banka Kartlarına İlişkin Aktif Bir Ödeme Uygulaması Kullanılması Zorunluluğu

(1) YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamında olan mükelleflerden;

a) Mevcut durumda EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlardan;

1) Öteden beri EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlar, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren,

2) 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde,

3) Tebliğin yayım tarihi (30 Aralık 2013) ile 1 Temmuz 2024 tarihi arasında EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren,

en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, EFT-POS özellikli YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1 Temmuz 2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

b) Mevcut durumda Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlardan;

1) Öteden beri basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlar, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren,

2) 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde,

3) Tebliğin yayım tarihi (30 Aralık 2013) ile 1 Temmuz 2024 tarihi arasında basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren

en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1 Temmuz 2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

3) Yaptırımlar ve Cezai Müeyyideler

(1) Yukarıda izah edilen sürelerde üye iş yeri anlaşması yaparak, banka kartları ile ödeme taleplerini kabul edecek uygulamalar yüklenmeyen EFT-POS özellikli YN ÖKC’ler ile EFTPOS ile bağlantısı yapılmayan basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’ler bu sürelerin bitimini takip eden 15 gün içerisinde kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte YN ÖKC’ler tekrar kullanıma açılacaktır.

(2) Yapılan üye işyeri anlaşmalarının sonlandığı (banka kartlarıyla ödeme imkânının kalmaması durumunda) tarihi takip eden 15 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapılmaması sebebiyle banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmediği YN ÖKC’ler kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte YN ÖKC’ler tekrar kullanıma açılacaktır.

(3) Ayrıca yukarıdaki sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ve 3100 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

22.1.2024