Skip to content Skip to footer
blank25 Aralık 2023
blank2023-38
blank
blank

31.12.2023 Tarihli Kayıtlarda Mevcut Olan Senet ve Vadeli Çeklerin Reeskontunda Kullanılacak Oran Belli Olmuştur

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 23 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkında Tebliğ ile; vadesine en fazla 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25’e avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25’e yükseltilmiştir (önceki oranlar: 40,75 ve 41,75)

Buna göre, VUK açısından 23 Aralık 2023 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun 44,25 faiz oranından iç iskonto yöntemiyle hesaplanması gerekmektedir. Bu oranda 31.12.2023 tarihine kadar herhangi bir değişiklik olmasını beklememekteyiz, bu nedenle 2023 yılı gelir / kurumlar vergisi için yapılacak reeskont hesaplamalarında 44,25 oranının kullanılması gereğini hatırlatırız.

Vergi Usul Kanununun 285 inci maddesine göre; vadesi gelmemiş senede (vadeli çekler dahil) bağlı alacak ve borçların değerlemesinde, banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki mükellefler, isterlerse reeskont uygulayarak alacak ve borçlarını değerleme günündeki iskonto edilmiş değerlerine göre değerleyebilmektedirler. Vadesi gelmemiş alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler vadesi gelmemiş borç senetlerini de aynı işleme tabi tutmaya mecburdurlar.

Görüldüğü üzere, TCMB’nın enflasyonla mücadele kapsamında son dönemde politika faizlerini yükseltme stratejisinin bir sonucu olarak alacak ve borç senetlerinin (vadeli çekler dahil) reeskontunda kullanılan oranda bir hayli yükselmiş olup, bu çerçevede 31.12.2023 tarihi çek ve senetlerin reeskontunda kullanılacak oran %44,25’e ulaşmıştır. Bu nedenle kıymetli abonelerimizin alınan ve verilen çek/senet portföylerine ilişkin reeskont hesaplamalarını yaparak, alınan çek/senet reeskontunun verilen çek/senet reeskontundan daha yüksek çıkması halinde bunu bir vergi erteleme aracı olarak kullanmaları mümkündür.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri alacak ve borçlarını TCMB’nin resmi iskonto haddi ve muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle değerleme gününün kıymetine irca etmek zorundadırlar.

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde TCMB’nin resmi iskonto hadlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

25.12.2023