Skip to content Skip to footer
blank28 Aralık 2023
blank2023-39
blank
blank

İthalde Ödenen KDV’nin İndirimine Getirilen Sınırlamada Geçici İstisna

Hatırlanacağı üzere 24 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri ile ithalatta haksız rekabetin önlenmesi kapsamında ödenen Katma Değer Vergisinin indirim hakkı tamamıyla kaldırılmıştır. Düzenleme Resmi Gazetede yayımlandığı gün olan 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Konu hakkındaki ayrıntılı açıklamalara büromuzun 2023/32 sayılı vergi sirkülerinde yer verilmiştir.

Bu defa 24 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına eklenen geçici 1. Madde ile; 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi durumunda 7846 sayılı Karar hükümlerinin uygulanmayacağı ve ithalat nedeniyle hesaplanan KDV’nin tümünün indirilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu değişiklik 24.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, işletmeler bedelini 24.11.2023 tarihinden önce ödedikleri mal ithalatlarını 24.11.2023 ile 01.04.2024 tarihler arasında (bu tarih dahil) gerçekleştirmeleri durumunda, gözetim ve korunma önlemleri ile ithalatta haksız rekabetin önlenmesi kapsamında ödedikleri vergileri de indirim konusu yapabileceklerdir.

Bu yönde bir düzenleme için çok geç kalındığı aşikardır. Zira mükelleflerin çoğu 2023/Kasım ayı KDV beyannamelerini vermiş bulunmaktadır. Çok istisnai de olsa beyannamelerini vermemiş olanlar olabilir. Bu itibarla;

  1. 2023/Kasım ayı KDV beyannamelerini daha önce vermiş bulunan mükelleflerin yukarıdaki husus kapsamında düzeltme beyanı vermeleri gerekecektir.
  2. Henüz KDV 1 beyannamesini vermemiş olan mükelleflerin indirim KDV tutarlarını yukarıdaki geçici düzenlemeyi de esas alarak belirlemeleri mümkündür.

Öte yandan, geçici maddede sözü geçen “24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların….” ifadesinin kısmi ödemeleri de kapsayıp kapsamadığı açık değildir. Örneğin 100.000 USD tutarındaki bir ithalat için 24.11.2023 tarihinden önce 30.000 USD peşin ödeme yapılmış, geri kalan 70.000 USD mal bedeli ödemesi 24.11.2023 tarihinden sonra yapılmış ise, 30.000 TL USD’ye tekabül eden ithalatta gözetim ve korunma önlemleri ile ithalatta haksız rekabetin önlenmesi kapsamında ödenen Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı belli değildir. Konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

28.12.2023