Skip to content Skip to footer
blank29 Aralık 2023
blank2023-41
blank
blank

TGB ve Ar-Ge Merkezlerinde 2024 Yılı Sonuna Kadar Uzaktan Çalışma Oranları

Hatırlanacağı üzere, 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanının sahip olduğu %75’e kadar artırma yetkisi %100’e çıkartılmıştı. Böylelikle, Cumhurbaşkanının Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma süresini %100’e çıkartabilmesine imkan sağlanmış bulunmaktaydı.

Söz konusu yasal düzenlemeye uygun olarak 20 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler (uzaktan çalışma) için geçerli olacak oran; mahiyeti TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bilişim personeline 1 Nisan 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yüzde 100, bunlar dışındaki personele ise yüzde 75 olarak belirlenmiştir.

Bu defa 28 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki uzaktan çalışma oranlarına ilişkin süre 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmaktadır. Buna göre; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler (uzaktan çalışma) için geçerli olacak oran;

  1. Mahiyeti TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bilişim personeli için yine yüzde 100,
  2. Bunlar dışındaki personele için ise yine yüzde 75,

olarak belirlenmiştir. Uzaktan çalışılan bu süreler teşvik kapsamında çalışılan süre olarak kabul edilecektir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.Öne çıkarılmış görseli ayarla

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

29.12.2023