Skip to content Skip to footer
blank26 Mayıs 2023
blank2023-13
blank
blank

7440 Sayılı Kanuna İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır

Hatırlanacağı üzere 12.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7440 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile kamu alacaklarına yönelik yapılandırma, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzetilmesi gibi bir çok konuda düzenleme yapılmıştır.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmek için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılması ve tahakkuk eden vergilerin ilk taksitlerinin ise 30 Haziran 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gerekmekteydi. Ayrıca Kanunun 9/16 maddesiyle de Cumhurbaşkanına, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Cumhurbaşkanına verilen bu yetki 6 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300) ile kullanılmıştır.

Karar uyarınca; 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Buna göre, Kanun kapsamında başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarihin Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle son başvuru tarihi 3 Temmuz 2023 olmaktadır), ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Ödeme yönünden süre uzatımı münhasıran ilk taksitler açısından geçerli olup, diğer taksitlere ilişkin ise herhangi bir uzatma söz konusu değildir.

Bu Karar ile başvuru süreleri 30 Haziran 2023 tarihine ve ödeme süreleri 31 Temmuz 2023 tarihine uzatılan maddeler aşağıdaki gibidir:

  1. Kanunun 2’inci maddesi kapsamındaki kesinleşmiş alacaklar,
  2. Kanunun 3’üncü maddesi kapsamındaki kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar,
  3. Kanunun 4’üncü maddesi kapsamındaki inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,
  4. Kanunun 5’inci maddesi kapsamındaki matrah artırımı (Kurumlar/Gelir V., KDV vb.)
  5. Kanunun 7’nci maddesi kapsamındaki kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,
  6. Kanunun 8’nci maddesi kapsamındaki ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,
  7. Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki bazı oda ve borsalara ait olan aidat ve borçlar

Bu Karar ile; Kanunun 6’ncı maddesi kapsamındaki işletme kayıtlarının düzeltilmesi (kasa, ortaklar cari, stok vb.) başvuru ve ödeme süreleri ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarihin Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle son başvuru tarihi 3 Temmuz 2023 olmaktadır) uzatılmıştır. Diğer bir anlatımla işletme kayıtlarının düzeltilmesi (kasa, ortaklar cari, stok vb.) için hem başvuru hem de ödeme süresi aynı günde (3 Temmuz 2023) sona ermektedir.

Öte yandan Kanunun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olduğunu dikkatinize sunarız.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

26.5.2023