Skip to content Skip to footer
blank17 Temmuz 2023
blank2023-23
blank
blank

2023 Yılı 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

17 Temmuz 2023 tarihli ve  63 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2023 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,95 (yüzde onsekiz virgül doksanbeş) olarak tespit açıklanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden hesaplanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına (YDO) başlıcalarını aşağıda sıraladığımız nedenlerle geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

  1. Maddi & maddi olmayan duran varlıkların YD’si,
  2. Devreden yatırıma katkı tutarlarının YD’si,
  3. Devreden Ar-Ge İndirimi tutarlarının YD’si,
  4. Vb.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

17.7.2023