Skip to content Skip to footer
blank10 Ekim 2023
blank2023-25
blank
blank

2023 Üçüncü Dönem Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Geçici vergi dönemlerinde açıklanan yeniden değerleme oranı (YDO) bazı vergisel işlemlerde kullanılan bir orandır. Örneğin YDO;

  1. VUK’nun mükerrer 298/Ç maddesi uyarınca üçüncü geçici vergi döneminde yapılacak amortismana tabi duran varlıkların yeniden değerlemesi işlemlerinde kullanılmaktadır.
  2. Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında, ilgili geçici vergilendirme ve yıllık hesap döneminde faydalanılamayan ve izleyen geçici ve yıllık dönemlere devreden yatırıma katkı tutarı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre geçici vergi dönemlerinde ve yıllık hesap döneminde yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır.
  3. Vb.

İlgili Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

10.10.2023