Skip to content Skip to footer
blank11 Temmuz 2022
blank2022-33
blank
blank

2022 Yılının İkinci Yarısı İçin Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Yemek ve Ulaşım Bedelleri

Özet

8 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; hizmet erbabına sağlanan ayni nitelikteki yemek ve ulaşım menfaatlerinin gelir vergisinden istisna kısımlarına ilişkin tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yeniden belirlenmiştir.

1) Gelir Vergisinden İstisna Yemek Bedeli

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere (ticket, yemek kartı) ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan istisnanın tutarı 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 51 TL’ye, %8 ilavesiyle, KDV dâhil 55,08 TL’ye yükseltilmiştir. (2022 yılının ilk yarısında uygulanan istisna KDV hariç 34 TL, %8 ilavesiyle, KDV dâhil 36,72 TL idi)

Gelir vergisi istisnası yemek bedeline ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması halinde uygulanabilmektedir. Aşağıdaki durumlarda ise yapılan yemek ödemeleri işveren tarafından bordrolaştırılmak suretiyle, gelir vergisi stopajına tabi tutulacaktır:

  1. Ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılmasına karşın ödenen tutarın istisna tutarını aşması halinde aşan kısım,
  2. Ödemenin doğrudan hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılması ya da ve bu amaçla ayni menfaat sağlanması halinde tamamı.

2) Gelir Vergisinden İstisna Günlük Ulaşım Bedeli

GVK’nin 23/1-(10) maddesi uyarınca; İşverenlerce kendisine ait ya da kiralık araçlarla çalışanlarına toplu taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 25,50 Türk lirasını (2022 yılının ilk yarısında uygulanan istisna KDV hariç 17 TL idi) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartlarıyla yapılacak ödeme gelir vergisi stopajından istisna olacaktır yani bordrolaştırılmayacaktır.

Aşağıdaki durumlarda ise yapılan taşıma ödemeleri işveren tarafından bordrolaştırılmak suretiyle, gelir vergisi stopajına tabi tutulacaktır:

  1. Ödemenin günlük 17 TL’yi aşması hâlinde aşan kısım,
  2. Çalışana ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan ayni menfaatler (akaryakıt verilmesi, bireysel araç tahsisi vb.)

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

11.07.2022