Skip to content Skip to footer
blank27 Ekim 2022
blank2022-39
blank
blank

Kur Korumalı Mevduata Dönüştürülen 30 Eylül 2022 Tarihli Bilançoda Yer Almakta Olan Yabancı Paralar İçin de Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanılabilecektir

Hatırlanacağı üzere Kur Korumalı TL Mevduata (KKM) Kurumlar Vergisi istisnası sağlanmasını öngören 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmıştır.

7352 sayılı Kanunla KKM’ya yönelik olarak çok özetle; 31.12.2021 tarihli bilançodaki yabancı paraların; 17 Şubat 2022 tarihine kadar ve/veya bu tarihten sonra ancak 31.12.2022 tarihine kadar en az üç ay vadeli KKM’ya dönüştürülmesi halinde bu yabancı paralar kaynaklı kur farkı, faiz ve diğer kazançlar için 31.12.2021 tarihinde, dönüşüm tarihlerinde, 2022/geçici vergi dönemlerinde, 31.12.2022 tarihinde ve vadesi 2023 yılında dolacaklar için 2023 yılında yararlanılabilecek kurumlar/gelirler vergisi istisnaları düzenlenmiştir.

Yine hatırlanacağı üzere; KKM’ya ilişkin uygulamayı açıklayan 19 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11 Şubat 2022 tarihli Remi Gazetede yayınlanmıştır.

Sonrasında 28 Mayıs 2022 tarihli Remi Gazetede yayınlanan 7407 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kur Korumalı Mevduata yönelik ilave bir düzenleme daha yapılmıştır. Düzenlemeyle Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü maddesine aşağıdaki 4 ve 5’inci fıkralar eklenmiştir:

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.”

Böylelikle; Kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer almamakla birlikte 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar için de kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.

Takiben, 27 Mayıs 2022 tarihli Remi Gazetede yayınlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü maddesine 4’üncü fıkrasındaki istisnanın 30 Haziran 2022 tarihli bilançoda yer almakta olan yabancı paralar için de uygulanmasına karar verilmiştir.

Son olarak, 27 Ekim 2022 tarihli Remi Gazetede yayınlanan 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü maddesine 4’üncü fıkrasındaki istisnanın 30 Eylül 2022 tarihli bilançoda yer almakta olan yabancı paralar için de uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre şirketlerin 31.12.2021 bilançolarında yer almayan ancak 31.03.2022, 30.06.2022 ve/veya 30.09.2022 tarihli bilançolarında yer almakta olan yabancı paraları 2022 yılı içerisinde KKM’ya dönüştürmeleri halinde, münhasıran FAİZ GELİRLERİ için kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceklerdir.

31.12.2021 tarihli bilançoda yer alan yabancı paraların KKM’ya dönüştürülmesi ile 31.12.2021 bilançolarında yer almayan ancak 31.03.2022, 30.06.2022 ve/veya 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer almakta olan yabancı paraları KKM’ya dönüştürülmesinde Kurumlar Vergisi istisnası yönünden çok önemli bir farklılık söz konusudur.  Şöyle ki; 31.03.2022, 30.06.2022 ve/veya 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer almakta olan yabancı paraları KKM’ya dönüştürülmesinde kurumlar vergisi istisnası münhasıran faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar ile sınırlıdır. KUR FARKI KAZANÇLARI İÇİN İSTİSNA UYGULANMAYACAKTIR. 31.03.2022/30.06.2022/30.09.2022 tarihindeki bilançolarda kayıtlı yabancı paralar için KKM’ya geçilmesi halinde gerek 31.03.2022/30.06.2022/30.09.2022 tarihinde oluşan gerek ise 31.03.2022/30.06.2022/30.09.2022 tarihlerinden KKM’ya geçiş tarihine kadar oluşan kur farkı kazançları kurumlar vergisi istisnasından yararlanamayacaktır.

Oysaki 31.12.2021 tarihli bilançosunda kayıtlı yabancı paralar için 2022 yılı içinde KKM’ya geçen mükellefler, KKM’ya geçtikleri tarihten önceki son geçici vergi tarihinden KKM’ya geçiş tarihine kadar oluşan kur farkı kazançları için kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmektedirler.

Niçin böyle bir farklılığın yaratıldığını anlamak gerçekten güçtür.

Ayrıca, eklenen 5’inci fıkrayla, KKM ile Türk Lirasına dönüşen bu hesapların 2022 yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda yenilenmesi durumunda istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması sağlanmaktadır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

27.7.2022