Skip to content Skip to footer
blank14 Haziran 2024
blank2024-24
blank
blank

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılmasına Ek Süre Verilmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

14 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile (İhracat: 2006/12) No’lu Tebliğin geçici 37’nci maddesine eklenen (3) No’lu fıkrada yapılan düzenleme gereği; 14/06/2024 tarihinden önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine, 14.06.2024 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Bakanlığı’na müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecektir.

Aşağıdaki tarife pozisyonlarındaki eşya için bu Tebliğ ile getirilen ek süre imkanı geçerli olmayacaktır.

a) 71.08 [Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)],

b) 7112.91(Altın döküntüleri, artıkları),

c) 7113.19 (Diğer kıymetli metallerden mücevherci eşyası, kuyumcu eşyası ve diğer eşya)

İlgili değişiklik Tebliğine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

14.6.2024