Skip to content Skip to footer
blank24 Haziran 2024
blank2024-26
blank
blank

Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Doldurma Yükümlülüğü (CBCR) 1 Temmuz 2024 Tarihine Kadar Yerine Getirilmelidir

Hatırlanacağı üzere, 25.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151) ile, OECD International Collaboration To End Tax Avoidance (BEPS) Projesi kapsamında benimsenen üç kademeli transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü Türk vergi sistemine de dahil edilmiştir.

Belgelendirme yükümlülüğü çerçevesinde yerel transfer fiyatlandırması raporuna (“local file”) ek olarak genel rapor (“master file”) ve ülke bazlı rapor (“CbCR”) yükümlülükleri getirilmiştir.

Takiben 01.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3038) ile, Türkiye Cumhuriyeti adına 30.12.2019 tarihinde Ankara’da imzalanan Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (“Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”) onaylanmıştır. Böylelikle, Ülke Bazlı Raporlama bilgilerinin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’na taraf olan ülkeler ile Türkiye arasında otomatik değişimine imkan veren hukuki altyapı oluşturulmuş ve Gelir İdaresi Başkanlığına sunulan Ülke Bazlı Raporların diğer ülkeler ile paylaşmasının yolu açılmıştır.

Yukarıda özetlediğimiz yasal çerçeve kapsamında, çok uluslu işletme grupları (konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan gruplar) tarafından her yıl Haziran ayı sonuna kadar Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesindeki Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri/Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu bağlantısından doldurularak verilmesi gerekmektedir.

Ülke bazlı raporlama kapsamındaki çok uluslu işletme grupları tarafından İdareye “Ülke Bazlı Raporlama” yapılıyor ya da yapılmıyor olması, her yıl Haziran ayı sonuna kadar, Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun İnternet Vergisi Dairesi üzerinden verilme zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Buna göre, Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna dahil olan şirketlerin, kendileri ana merkez olmasa dahi, 2023 yılına ilişkin Ülke Bazlı Raporlamanın hangi şirket tarafından hangi ülkede yapılacağına ilişkin olan CbCR Bildiriminin 2024/Haziran ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

25.6.2024